ART AND GALLERY

H. W. Bissen - Buste af J.F.N. Vermehren - 1866 - Bronze. Støbt 1887-1890. Busten er placeret på Statens Museum for Kunst.

Slægten Vermehren har sit udspring i Nederlandene, hvor dens oprindelige navneform var en anden end den nuværende. Der findes omkring og før nedennævnte Paul talrige variationer af navnet som forekssempel:"von Mehren, "van der Mehren, "van der Meeren", "van der Meer", o.s.v.

"Meeren" betyder på nederlandsk - engene, det sumpede land, og må antages at hentyde til de egne, i hvilken slægten har levet, nemlig nederlandenes vandrige marskland.

Petrus Albertus von Launay, Genealogus, Cronologus, spansk minister har omkring 1677 udarbejdet en stamtalve over "Das hocharlige und sehr alte geschlechte: Van der Mehren. Dessen Wappen ist ein blaues Feld mit drei roten Pfälen in einem silbernen Felde". Stamtavlen er undertiden videreført af Vermehrenfamilien, og en  meget udførlig og fint skildret stamtavle er senest opdateret af Jørgen Vermehren i 1938.

Det 16. århundrede bragte med Luthers reformation store religiøse omvæltninger i Europa. Slægten van der Mehren i Antwerpen havde tillige med andre kendte slægter dersteds, bekendt sig til den reformerte kirke, men grundet på franskkmændenes og spaniernes religionsforfølgelse under hertugen af Alba i årene 1566, 1576 og 1585 måtte disse slægter flygte fra nederlandene, efterladende deres ejendele. Som ovenfor nævnt bosatte Phillippus van der Mehren sig i Hamborg.

Hvad det af slægten Vermehren nu anvendte våben(segl, bomærke), angår, har det endnu ikke været muligt nøjagtigt at fastslå dets alder. Det findes spredt vidt omkring i forskellige slægtsgrene og er i hovedsagen ens overalt, men stærkt varieret. Enkelte steder mangler kronen over hjelmen. I Lübeckergrenen kendes det med sikkerhed et par hundrede år tilbage i tiden. Det beskrives som følger:

3 gyldne aks på blå bund, spirende frem fra jorden (grøn). Ovalt felt. Hjlem, krone og herover 3  gyldne aks. Hjelmpryden er blå og gylden.

Slægten er i gennem tiden blev opdelt i 3 slægtsgrene, hvoraf den ene er bosat i Danmark og som dette afsnit omhandler, i mens en 2. slægtsgren udvandrede til Amerika. Den3 .  slægtsgren er fortsat bosat i Tyskland, omend der er tvivl om at nogen fra denne gren er udvandret til Spanien.

Vermehren, Slægten, der skal stamme fra Brabant, kom til Stade i Nordtyskland i slutningen af 1500-tallet. De danske linjer af slægten nedstammer fra tre sønner af kastellan hos storhertugen af Oldenburg Johann Nikolaus V. (-1826) i Eutin. Glarmester i Ringsted Peter Friedrich Nicolaus V. (1793-1869) var en af disse sønner.

Et meget kort rids af de væsentligste navne i slægtsgrenen, der vandrede ind i Danmark er som følger:

Heinrich van der Mehren (Født omkring år 1230) )
Johannes van der Mehren                                       )
Johannes van der Mehren                                       ) 
Johannes van der Mehren                                       )
Johann van der Mehren                                          )  ( Nederlandene 
Johann van der Mehren                                          )
Johannes van der Mehren                                       )

Johann van der Mehren                                          )
Johannes van der Mehren                                       )
Phillippus van der Mehren (Flygter til England p.g.a. reformationen og vender tilbage til Nederlandene, hvorefter han med sin familie rejser til Tyskland og bosætter sig i Hamborg)

Paul von der Mehren                                            )
Paul von der Mehren                                            )
Johann Vermehren                                               )  ( Tyskland
Johan David Vermehren                                      )
Johan Nicolaus Vermehren                                  )

Peter Friederich Nicolaus Vermehren (Rejser fra Tyskland ind i Danmark.og bosætter sig i Ringsted som glarmester).

Johan Frederik Nicolai Vermehren

Vil du vide mere kan du via dette link få hele familiens slægtshistorie. Slægtshistorien omhandler primært familien von Mehren.  Et for mig meget spændende værk.

Våbenskjold fra slægten omkring Hamborg  ca. 1656

Paul Vermehren, borger i Lübeck i 1656.

Epitafium i Sct. Annen Kirke i Lübeck.

(Epitafium = gravskrift på kirkevæg eller graven)

Våbenskjold fra slægten omkring Lübeck  ca. 1677

Nicolaus Ver Mehren ("Tavlens Claus"), 28. december 1677 Epitafium i Sct. Annen Kirke, Lübeck.

(Epitafium = gravskrift på kirkevæg eller graven)

Borgkirken er den eneste middelalderlige kirke i Lübeck, som ikke længere eksisterer. St. Annen-Museum opbevarer det, der blev reddet fra kirken.
www.Lübecker Museen Hansestadt Lübeck - St.Annen-Museum

Våbenskjold fra slægtsgrenen von Mehren.

3 kløver ved siden af hinanden ledsaget af tre, 2 – 1, roser.
(Der er tvivl om rigtigheden)

Birger Juel Jensen 24.10.2022 09:01

Hej!
Jeg har en lille bog med titlen "Tegn cirkler i sandet" af Paul Vermehren. Er han af denne slægt, og findes der et billede af ham?

Jürgen Schmidt 30.11.2017 12:37

Hej, ønsker du et foto fra S.Vermehren ca. 60 år gammel

Steen Hess Christensen 25.08.2017 12:17

Fin interessant hjemmeside, tekst om slægten. Een af mine tip tip tip oldemødre: Anna Juliane Friedrica Voss, var født Vermehren.

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:01

Hej! Jeg har en lille bog med titlen "Tegn cirkler i sandet" af Paul Vermehre...

16.09 | 08:54

Kære hr. Axel Vermehren, jeg købte et billede af din far Martin Vermehre...

01.08 | 09:36

Vi har købt et sommerhus på Bornholm, hvor er maleri af klitter og vand fu...

28.05 | 16:59

Noget som mig