MENU

EN LAMPE BLIVER TIL

OG 

HISTORIEN OM DEN

HISTORIEN BAG PROJEKTET


En vinteraften i 2008 sad jeg som så ofte før på mit hjørnekontor på slottet  ”Det store Kabinet”,  bøjet over stakkene af mine dokumenter og sager. Det var blevet sent  - udenfor hav de mørket sænket sig helt – og de fleste lys på slottet var for længst slukket. På kontoret var også halvmørkt – kun de små væglamper og skrivebordslampen (PH) kastede deres lys- skær på de smukke paneler, dørstykket af  Johan Mandelberg og loftmaleriet ”Gudinden Cares af Benoir le Coffre .  

Her - i dette slot – har  mennesker levet og arbejdet i århundreder. Kunne væggene tale, var det værd at lytte. Det er et bygningsværk med mange tråde til vort lands historie – til sejre, nederlag, svære forhandlinger og beslutninger. Ingen kan undgå at fornemme historien i dette slot. Når her er gæster, lyder det ofte til chefen, ”du har det smukkeste arbejdssted i landet”. Og det er rigtigt.


Med tiden og den historiske udvikling af dette smukke slot følger renoveringer, istandsættelser og restaureringer. Og selv om Frederiksberg Slot fremstår som en lysene fakkel på toppen af Frederiksberg bakke, så har slottet i sine hovedindgange mistet en smuk og klassisk belysning.


Selvom det daglige lysindfald giver et smukt spil i Mindehallen og p ortrummet , er der fundet lejlighed til, i meget større grad at fremhæve og understøtte æste tikken og tilgodese slottets alder og det smukke arkitektoniske udtryk i disse to rum.

Jeg skitserede derfor mine tanker ned, og drøftede det med min chef, oberst Bertelsen. Da jeg samtidig havde fået den ære at skulle udforme to mindetavler for faldne linjeofficerer siden 1948, fandt chefen det naturligt at vi arbejde videre på en konstruktion til fremtidig loftbelysninger.


Ved rådgivning og samarbejde med slottets bygningssagkyndige, indledte jeg tegninger og konstruktioner for til sidst at få lov til at designe denne klassiske lampe, der i forhallen giver et harmonisk, æstetisk og klassisk lys, så der i en dæmpet belysning kan findes tid til refleksion over vore faldne familiemedlemmer og kammerater og til en stærkere belysning underde daglige gerninger på slottet .


I hovedporten vil tre af disse lamper danne den fremtidige har- moniske og ensartede belysning til støtte for den militær vagts løsning af sin opgave. Ophængningen sker i sammenhæng med en renovering af hele portrummet .


Lampen har fået navnet AAG-lampen . (Lampen fra Art and Gallery).

Der blev i alt udfærdiget 6 lamper, hvoraf de 3 sidstepryder Frederiksberg Slots hovedindkørsel fra Roskildevej. Til disse 3 lamper er der ikke lysdæmpning, men de er konstrueret med meget stærke lyskilder, så adgangskontrollen til slottet skærpes.

Torben 30.04.2014 16:11

Kære Axel - endnu en gang tillykke med de fantastiske lamper!. I videoklippet er det en fornøjelse at følge lamperne fra ide til ophængning. Mageløs musik!

Jan René Westh 28.04.2014 09:49

Kære Axel.
Interessant historie med lamperne. Du er da noget af en multikunstner, et rent renaissancemenneske.

Mange venlige hilsener
Jan René Westh

Janne og Hans 25.04.2014 16:02

Bortset fra, at du er en særdeles rar og venlig person, er du f.......mig dygtig.
Vi glæder os til om meget snart at se de flotte lamper.
På glad gensyn