MENU

Frederiksberg er :

EN DEL AF FREDERIKSBERG


På taget af Frederiksberg Slot blev der udvekslet historier og ideer på Slotskredsmødet 2012-1. Foto: kaptajn Axel Vermehren


SLOTSKREDSEN PÅ FREDERIKSBERG

1. Byen i byen, en levende del af hovedstaden og en selvstændig by midt i storbyen.

2.  Frederiksberg er byen med parker, pladser, klassisk og moderne byggeri opført med respekt for kvalitet, æstetik og holdbarhed.

3. Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte med rekreative mødesteder, som inviterer til kulturelle oplevelser.

4. Frederiksberg er en international vidensby. Her vil mennesker fra hele verden gerne bo eller studere på Nordens førende uddannelsessteder.

5. Frederiksberg er en attraktiv by, der er bevidst om sin arv og sine styrker og bruger dem til hele tiden at udvikle sit by- og erhvervsliv.

6. Frederiksberg er en hel by og netværket mellem borgere, kommune, erhvervsliv, foreninger og kultur-, uddannelses- og forskningsinstitutioner er tæt. Vi bruger hinanden til at inspirere til smarte løsninger.

7. Frederiksberg inviterer til en sund og bæredygtig livsstil, der involverer borgernes egne ressourcer til et aktivt samvær.

Derfor er jeg medlem af slotskredsen på Frederiksberg fra 2008.

MIDT I NATUREN - MIDT I BYEN


Med mit galleri´s adresse på Frederiksberg, føler jeg det naturligt at støtte op om "Hovedstadens grønne hjerte" Frederiksbergs nye koncept. 

Som Frederiksberg-partner er jeg med i front i udviklingen af dette projekt.

Det er væsentligt at være en aktiv part af byens udvikling og dermed  være med til at underbygge den gode identitet og stemning i byen og deltage i udviklingen af en utrolig smuk by.

Som Frederiksberg-partner benytter jeg denne særlige partnervision af logoet, hvorunder mit gallerinavn fremgår. Det støtter med formidling af mit engagement og tilhørsforhold til mine kontaktflader kunder, publikum, besøgende eller  forbipasserende.

Kristian & familie, Falkoner Alle 26B 14.09.2010 21:14

Axel, det er et fremragende initiativ, og vi i familien (især os der bor her på Frederiksberg) støtter helhjertet op om det og om dine kommende aktiviteter