Gustav Vermehren

Gustav Vermehren - Selvportræt - Olie på lærred - 35 x 35 cm.

Gustav Vermehren tegnede Knud Brønnum på hans forberedende skole til Akademiet i 1881. Det er Knud Brønnum som dreng siddende forest.

Gustav Vermehren - Landskabsparti med køer på mark - 1883 - Olie på lærred - 41x54 cm.

Gustav Vermehren - Parti fra Vor Frue Kloster - Helsingør 1891 - Olie på lærred - 35 x 31 cm.

Gustav Vermehren - Pionerer, der holder hvil - 1892 - Olie på lærred.

Gustav Vermehren - Ingeniørtropperne bygger en bro - 1892 - Kopi af maleri.

Gustav Vermehren - En Hjertesorg - "En ung pige søger trøst hos sin bedstemor" - 1896 - Olie på lærred 85 x 67 cm.

Gustav Vermehren - Sommerdag ved Isefjorden - 1909 - Olie på lærred - 55 x 64 cm.

Gustav Vermehren - Mand ved en hvidkalket bondegård - 1914 - Olie på lærred - 43 x 51 cm.

Gustav Vermehren - Interiør med en bondekone - 1919 Olie på lærred - 40 x 44 cm.

Gustav Vermehren - Udsigt til gård - Olie på lærred - 1919 - 32 x 34 cm.

Gustav Vermehren - Gårdeksteriør med kvinde med trillebør - 1914 - Olie på lærred - 47 x 56 cm.

Gustav Vermehren - Spillemand fra Birkerød eller piberygende mand - Olie på lærred - 9/5 1921 - 21,5x21,5 cm.

Gustav Vermehren - Portræt af Gamle Lars post - Olie på plade - 34 x 25 cm.

Gustav Vermehren - På stranden - Olie på lærred - 45,0 x 32,5 cm.

Gustav Vermehren - Gårdinteriør - Olie på lærred.

Gustav Vermehren - Husene på bakken - Olie på lærred.

Gustav Vermehren - Landidyl i Hornsherred - Olie på lærred - 1915 - 52 x 60 cm.

Gustav Vermehren - Gårinteriør - Udateret P.

Gustav Vermehren - Titlen og str. ukendt.

Gustav Vermehren - Interiør med kvinde, der pudser en kobbergryde - 1921 - Olie på lærred - 38 x 45 cm.

Gustav Vermehren - Interiør med kvinde stående ved en kommode - 1930 - Olie på lærred - 43 x 57 cm. P

Gustav Vermehren - Bondestue med en lille pige, der læser - Olie på lærred - 30 x 31 cm. P

Gustav Vermehren - Landevej ved Stenlille – sign. monogram samt betegnet på blændrammen - Olie på lærred - 32 x 36,5 cm. P

Gustav Vermehren - En bondemand saver brænde foran et stråtækt bondehus - Olie på lærred - 42 x 56cm.

Gustav Vermehren - Det gamle husmandsted, Fuglsang - 1931 - Olie på lærred - 41x50 cm.

G. Vermehren - Ældre dame i sin ynglings stol læser et brev - 1924 - Olie på lærred - 42x 50 cm.

Gustav Vermehren - Titlen og årstal er ubekendt.

Gustav Vermehren - Baggårdsinteriør - Olie på lærred - 33 x 43 cm.

Gustav Vermehren - Landligt interiør - 1898 - Olie på plade - 27x 35 cm.

Gustav Vermehren - 1900 - Olie på lærred - 13,5 x 17,5 cm

Gustav Vermehren - Besøg hos Bedstemoder paa Hjemvejen fra Skole - 1914 - Olie på lærred - 54 x 64 cm.

Gustav Vermehren - La hora del café - 1916 - Olie på lærred.

Gustav Vermehren - Gårdeksteriør med mand og får - Olie på lærred - 1890 - 37 x 47 cm

Gustav Vermehren - Parti fra Christianshavn med Vor Frelser kirkes spir - Olie på lærred opklæbet på pap - 19 x 27 cm.

Gustav Vermehren - Messingtøjet Pudses, interiør fra Hornsherred - 1916 - Olie på lærred - 56 x 49 cm.

Gustav Vermehren - En brændesamlerske på vej efter brænde - Olie på lærred - 43 x 50,5 cm.

Gustav Vermehren - En brændesamlerske vender hjem - Olie på lærred - 43 x 50,5 cm

Gustav Vermehren - Landidyl - 1924 - Olie på lærred - 39,5x45 cm.

G. Vermehren - Gammel mand på landevejen, i baggrunden stråtækt hus - 1924 - Olie på lærred - 50x58 cm.

Gustav Vermehren - Gammel mand på landevejen med trillebør - Olie på lærred - Sign. Gustav Vermehren - 38 x 47 cm.

Gustav Vermehren Gårdeksteriør -

Gustav Vermehren - Forår i en landsby - 1929 - Olie på lærred - 55 x 62 cm.

Gustav Vermehren - Mand ved savbukken foran stråtækt hus - Olie på lærred - 32 x 40 cm.

Gustav Vermehren - Hensunket i tanker - Olie på lærred.

Gustav Vermehren - Formiddagssol ved et gammelt Husmandssted - 1924 - Olie på lærred - 42 x 56 cm.

Gustav Vermehren - Karen Marie læser i sin bibel - 19-- - Olie på lærred.

Gustav Vermehren - Kone læser et brev - 1929 - Olie på lærred - 40 x 47,5 cm.

Gustav Vermehren - Hyggestund - Olie på lærred - 1929 - 38 x 47 cm.

Gustav Vermehren - Interiør med en kone, der pudser kobbertøj - Olie på lærred - 4 49 x 57 cm.

Gustav Vermehren - Landevej med et bondehus - Olie på lærred - 45 x 60 cm.

Gustav Vermehren - Skovparti - Dateret gv 93 - Olie på plade - 32 x 27 cm.

Gustav Vermehren - Parti fra Dyvekegaard i Sundbyøster på Amager – 1907 - Olie på lærred - 36 x 44 cm.

Gustav Vermehren - Stående kvinde i solbeskinnet park - Olie på lærred - 27 x 25 cm.

Gustav Vermehren - Landskab -

Gustav Vermehren – Marsklandskab - 1884 - Sign. GV 84 - Olie på lærred - 25 x 34 cm.

Gustav Vermehren - Mand med Trillebør ved Huslænge - Sign. G. V. 1923 - Olie på lærred - 39 x 48 cm. Udstillet: Foreningen for National Kunst 1963 nr. 65

Gustav Vermehren - Gammel Gaard fra Kalundborg - Sign. G. Vermehren. Olie på malepap - 34 x 26 cm.

Gustav Vermehren - En Kone i Døren betragter en gammel Mand, der er faldet i Søvn - Sign. G. Vermehren 1911 - Olie på lærred - 72 x 79. Udstillet: Foreningen for National Kunst, Charlottenborg, 1963 nr. 60.

Gustav Vermehren - Parti fra en bondegård - Olie på lærred - 46 x 38 cm.

Gustav Vermehren - Tøjet er hængt til tørre - Olie på lærred - 51 x 41 cm. P

Gustav Vermehren - En lille pige og hendes bedstemoder i en døråbning - Olie på lærred -

Gustav Vermehren - Landskabsmotiv betitlet 'Vejen ved Stenstrup' - Signeret GV 1913 - 27 x 38 cm.

Gustav Vermehren - Motiv med landsbygade i Thorslunde "Kulsvierengen" - Olie på plade - Sign. Gustav Vermehren 1890 - 26 x 34,5 cm.

Gustav Vermehren - Udsigt over sommerlandskab med smågårde - Olie på masonit - 17,5 x 33 cm.

Gustav Vermehren - Interiør, Almuekøkken - Olie på lærred - Signeret GV - 27 x 22 cm.

Gustav Vermehren - Sommerlandskab med indhegninger og høje træer - Sign. G. Vermehren - Olie på malepap - 33 x 24 cm.

Gustav Vermehren - Gaardinteriør - Usigneret. Betegnet på etiket på blændrammen Gustav Vermehren - Olie på lærred - 38 x 47 cm.

Gustav Vermehren - Almueinteriør med et ægtepar i samtale - Sign. Gustav Vermehren 1928 - Olie på lærred - 33 x 41 cm

Inskription Maleren Gustav Vermehren * 28-12-1863 + 2-9-1931 Frede Vermehren F. Munch- Rasmussen * 5-3-1882 + 22-3-1933 Uden Kamp ingen Sejr Kriterier for bevaring; Særlig inskription. Kunstner. Bemærkninger. En kendt maler der gik i sin fars fodspor. Brugte bl.a. motiver fra Hvalsø-egnen. Var bl.a. insp. f. kongens private malerisaml. 1893-1912. Afd. A nr. 134-36.

Gustav Vermehren

28.12.1863-2.9.1931, dansk maler, elev af sin far,
Frederik Vermehren , og på Kunstakademiet 1881-91. Gustav Vermehren udstillede fra 1888 sine landskaber og genrebilleder i faderens stil på Charlottenborg , var kunstanmelder ved Vort Land og 1893-1912 inspektør for kongens private malerisamling. I 1900 stiftede han Foreningen for National Kunst, og fra 1892 drev han sammen med broderen Sophus en forberedelsesklasse til Kunstakademiet.

Den 6. december 1882 stiftede  Gustav Vermehren og hans to brødre, direktør Niels Vermehren og sparekassebogholder Johannes Vermehren Den Konservative Klub. Det var Gustav Vermehrens varme nationale interesse, der bar den nystiftede klub gennem den første trængselstid, selv om det blev broderen Johannes Vermehren, der blev klubbens første formand.

Den Konservative Klub er således ældre end Det Konservative Folkeparti – ja, vistnok den ældste egentlige politiske forening i Europa.

Tanken med Klubbens stiftelse var i første række at samle unge højremænd til værn for kronens ret og til at arbejde for forsvarssagen, i overensstemmelse med datidens politiske problemer. For at vise deres store fremskridtsvenlighed antog de navnet ”Den Konservative Klub”, da betegnelsen konservativ dengang angav det største frisind og de mest yderliggående standpunkter.
Fra 1900-1904 var Gustav Vermehren kunstanmelder på avisen Vort Land. Det var en dansk avis, der udkom
23. september 1896 31. maj 1919 [1] og havde tilknytning til Højre og siden det Konservative Folkeparti .

Nedenfor er beskrevet nogle af de elever Gustav Vermehren underviste på Kunstakademiet og som senere er blevet kendte malere.

Om kunstmaleren
Oluf Høst skrives der bl. a.

Kunstmaleren Oluf Høst forbinder vi med Gudhjem på Bornholm. Her malede han sine kendte motiver og her ligger hans museum.

Men det er nok ikke så kendt, at Høst boede et par år i Dragør, og at der findes flere malerier fra hans tid her.

Oluf Høst blev født i 1884. Han kom tidligt til søs, og inden han fyldte 20, havde han været i verden rundt og set Rusland, Amerika og Kina.

Hos Vermehren i København
Det var dog malerhåndværket, der blev hans fag. Indtil videre, i hvert fald, for allerede under læretiden, søgte Oluf en friplads hos Gustav Vermehren i København. 

I vintrene 1905-08 fulgte den unge kunstner således undervisning hos Gustav Vermehren, som malede genrebilleder i konservativ stil og med forkærlighed for den ældre kunst. Efter en ganske kort periode på Kunstakademiet i 1909 orienterede Høst sig i vintrene 1910-11 og 1911-12 i mere moderne retning på Kunstnernes Studieskoler under Johan Rohde.

Hos Vermehren mødte han en anden elev, Hedvig Wiedemann, og de to blev hurtigt forelskede – og efter et par år også forlovet. Hedvigs far havde en charcuteri-virksomhed på Christianshavn.

Hans speciale var pølser, som blev solgt fra en flåde af pølsevogne, der var opstillet i byer over hele landet.

Wiedemann var ganske velhavende, og var derfor i stand til at understøtte sin kommende svigersøns drømme om en karriere som kunstmaler.

Kunstmaler Oluf Hartmann (link)

Familien Hartmann var en meget kulturel familie, hvor musik, kunst, litteratur og rejser spillede en afgørende rolle. Familiemedlemmerne omfattede bl.a. de to komponister, faren Emil Hartmann (1836-98) og farfaren J.I.P. Hartmann (1805-1900), samt de to børn, kunstneren Oluf Hartmann (1879-1910) og den senere godsejer og socialfilantrop, Bodil de Neergaard (1867-1959) fra herregården Fuglsang på Lolland.
Et lysende kunstnerisk talent

Det er en del af disse værker, som vi nu har fornøjelsen af at sælge på auktion. Langt de fleste af dem er udført af Oluf Hartmann. Han afslørede allerede som barn sit kunstneriske talent og blev som ung elev af Sophus og Gustav Vermehren. I årene 1896-1902 dygtiggjorde han sig på kunstakademiet i København og afsluttede sin uddannelse på Kristian Zahrtmanns malerskole i 1904. Oluf Hartmann arbejdede primært med den bibelske motivverden, men motiver hentet fra landskabet omkring søsterens herregård ved Skejten fandt også vej til hans værker – de samme omgivelser, som Olaf Rude senere indfangede i sine velkendte landskabsmalerier, der i dag hænger i Folketingssalen på Christiansborg. 

Professor Ove Malmborg Haase

”Fordybelsens mester” blev han kaldt maleren Ove Malmberg Haase, født i 1894, og en årrække bosat ved Lundby på Sydsjælland.

Han blev i 1914 elev af Gustav Vermehren på dennes malerskole i København. Malerskolen var oprettet som et alternativ til undervisningen på Det Kongelige Danske Kunstakademi som - i følge Ove M. Haase - var blevet for modernistisk!

Gustav Vermehren indprentede sine elever, at de – ved udendørs studier - altid skulle placere sig i skyggen. Farverne ville ellers blive for mørke og kunne ikke virke ved senere ophængning i købernes stuer. Dette råd har Ove M. Haase fulgt i en række billeder, hvor maleren/beskueren ser fra skyggen ud i lyset, - som netop lyser ekstra meget op på grund af kontrasten til mørket.

Blomstermaler blev han i øvrigt ved et tilfælde. I sin iver efter at afprøve sin kunnen indenfor forskellige motivkredse, kastede han sig tilfældigt over en buket roser. Han fik efterfølgende ros af sin lærer, som konkluderede, at det netop var på dette felt, at Ove M. Haase havde sin styrke.

  Roser i vase (1935) 

Ove M. Haase kunne være flere år om at male et blomsterbillede. Han var afhængig af at kunne studere de rigtige blomster og måtte derfor male disse i deres ofte korte sæson. Netop derfor virker billederne sansede og fremstår som ægte dokumentation. Blandt hans mange beundrere var Dronning Alexandrine.

Sideløbende med blomstermaleriet vedblev Ove M. Haase at male landskaber og landsbymiljøer. Også portrætter og genrebilleder med figurer blev det til. På Rønnebæksholm kan der også ses eksempler på disse motivtyper.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.07 | 08:43

Hej Henning. Tak for din besked. Det nemmeste er ved at sende mig et billede af maleri og data. så ordner jeg det. Send mig en mail på axel.v@mail.tele.dk
Vh AV

...
24.07 | 17:54

jeg har et maleri af S. Vermehren, som ikke er på listen, hvordan får man billedet på denne side, eller for den sags skyld på wikipedia? billedet forstiller en

...
23.10 | 17:45

Hej Axel Vermehren. Jeg er særdeles glad for at vide dette- har gennem lang tid søgt efter et motiv som dette. Vil gerne snakke med dig,22524862.Hilsen Ingolf.

...
23.10 | 16:27

Så vidt jeg ved, hænger maleriet på Stanens Museum for Kunst.
Mvh
Axel Vermehren

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE